Kyrka och skola möts

13 september 2022

Hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolor i deras religionsundervisning och värdegrundsarbete? Det är huvudtemat för den konferensserie som Karlstads stift och Svenska bibelsällskapet nu bjuder in till. Vi belyser temat utifrån olika perspektiv, och vi närmar oss det både i teologisk och pedagogisk reflektion och i delande av olika praktiknära metoder och erfarenheter.

Artikel i Dagen

Just nu förs ett lågmält samtal kring möjligheten för kyrka och skola att mötas. Vi är övertygade om att detta möte både är möjligt och önskvärt. Kyrkan finns redan i skolan. Det är en viktig utgångspunkt. Genom troende elever, lärare och övrig personal.

Om konferens-serien

Serien består av tre självständiga tillfällen, över ett år. Två digitala halvdagar, och en heldag på plats i Karlstad.

Tillfälle 1 (genomfört)

Hur kan barnen få tillgång till Bibelns berättelser?

Tillfälle 2  (genomfört)

Välkomna till kyrkan! – om temavandringar, samlingar och andra konkreta mötesplatser och metoder.

Tillfälle 3

13 september 2022 heldag

Om samverkan som idé och praktik– en heldag för fördjupning och inspiration.

Läs mer

Målgrupp?

Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan.

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

Arrangörer

Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkan, Karlstads stift