Kyrka och skola möts

Kyrka och skola möts är ett ekumeniskt och rikstäckande nätverk med skolkyrkoarbete i fokus. Svenska Bibelsällskapet och Svenska Kyrkan Karlstads stift står bakom satsningen och ansvarar för att hålla i gång nätverket. Vi ser fram mot att tillsammans med dig få fortsätta fokusera på detta viktiga som kyrkornas samverkan med skolan är!

Digitalt samtalsforum 17 april 2024

kl. 8.30-10.30

Flera har önskat ett tillfälle att dela erfarenheter, glädjeämnen och utmaningar med varandra. Det tar vi vara på genom att bjuda in till ett digitalt samtalsrum onsdagen den 17 april

SAVE THE DATE

18 September 2024, 8:30-12:00 Digital konferens om samverkan mellan kyrka och skola.
Vi har tagit inspiration av de förslag på innehåll som lämnades in i samband med förra årets konferens, och ser fram emot att låta programmet i september kretsa kring två teman: ”Motiv och motivation” och ”framgångsnycklar”.

Artikel i Dagen

Just nu förs ett lågmält samtal kring möjligheten för kyrka och skola att mötas. Vi är övertygade om att detta möte både är möjligt och önskvärt. Kyrkan finns redan i skolan. Det är en viktig utgångspunkt. Genom troende elever, lärare och övrig personal.

Målgrupp?

Nätverket  riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. Nätverket är ekumeniskt och nationellt.

Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkan, Karlstads stift