Kyrka och skola möts

Kyrka och skola möts är ett ekumeniskt och rikstäckande nätverk med skolkyrkoarbete i fokus. Svenska Bibelsällskapet och Svenska Kyrkan Karlstads stift står bakom satsningen och ansvarar för att hålla i gång nätverket. Vi ser fram mot att tillsammans med dig få fortsätta fokusera på detta viktiga som kyrkornas samverkan med skolan är!

Kyrka och gymnasium i samverkan – förutsättningar och möjligheter

Nätverket Kyrka och skola möts bjuder den 7 september 2023 in till årets digitala fördjupningstillfälle. Den här gången sätter vi fokus på kyrkans samverkan med gymnasieskolan med den som alltid övergripande frågan som röd tråd: hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolan i deras uppdrag och undervisning? Och hur kan vi vara ett stöd för gymnasieeleverna?

Jag vill veta mer!

Du kan enkelt ta del av det nätverket arrangerar och publicerar via vårt nyhetsbrev. Är du intresserad kan du anmäla dig nedan. Detta tar bara någon minut! Sedan är du klar!

 Att stå i sändlistan för nyhetsbrevet innebär att du räknas in i nätverket. Ingen annan registrering görs, och du kan när som helst avregistrera dig.

Artikel i Dagen

Just nu förs ett lågmält samtal kring möjligheten för kyrka och skola att mötas. Vi är övertygade om att detta möte både är möjligt och önskvärt. Kyrkan finns redan i skolan. Det är en viktig utgångspunkt. Genom troende elever, lärare och övrig personal.

Målgrupp?

Nätverket  riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. Nätverket är ekumeniskt och nationellt.

Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkan, Karlstads stift