Kyrka och skola möts

Kyrka och skola möts är ett ekumeniskt och rikstäckande nätverk med skolkyrkoarbete i fokus. Svenska Bibelsällskapet och Svenska Kyrkan Karlstads stift står bakom satsningen och ansvarar för att hålla i gång nätverket. Vi ser fram mot att tillsammans med dig få fortsätta fokusera på detta viktiga som kyrkornas samverkan med skolan är!

SAVE THE DATE

18 September 2024, 8:30-12:00 Digital konferens om samverkan mellan kyrka och skola.
Vi har tagit inspiration av de förslag på innehåll som lämnades in i samband med förra årets konferens, och ser fram emot att låta programmet i september kretsa kring två teman: ”Motiv och motivation” och ”framgångsnycklar”.

Artikel i Dagen

Just nu förs ett lågmält samtal kring möjligheten för kyrka och skola att mötas. Vi är övertygade om att detta möte både är möjligt och önskvärt. Kyrkan finns redan i skolan. Det är en viktig utgångspunkt. Genom troende elever, lärare och övrig personal.

Målgrupp?

Nätverket  riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. Nätverket är ekumeniskt och nationellt.

Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkan, Karlstads stift