Välj en sida

Kyrka och skola möts

Hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolor i deras religionsundervisning och värdegrundsarbete? Det är huvudtemat för den konferensserie som Karlstads stift och Svenska bibelsällskapet nu bjuder in till. Vi belyser temat utifrån olika perspektiv, och vi närmar oss det både i teologisk och pedagogisk reflektion och i delande av olika praktiknära metoder och erfarenheter.

Om konferens-serien

Serien består av tre självständiga tillfällen, över ett år. Två digitala halvdagar, och en heldag digitalt eller fysiskt.

 11 november 2021      8.30-12, digitalt
Hur kan barnen få tillgång till Bibelns berättelser?
Mer information och anmälan.

23 mars 2022              8.30-12, digitalt
Välkomna till kyrkan! – om temavandringar, samlingar och andra konkreta mötesplatser och metoder.

13 september 2022     heldag, fysiskt eller digitalt
Om samverkan som idé och praktik– en heldag för fördjupning och inspiration

 Separat anmälan till respektive tillfälle.

Deltagaravgift kopplas till respektive tillfälle och faktureras i efterhand.

Målgrupp?

Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan.

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

Arrangörer

Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkan, Karlstads stift