Från tidigare samlingar

 

Material

Här finns material från tidigare samlingar.

Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska Missionsrådet

Powerpoint

Länkar från föredraget:

Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan Karlstads stift, bibelforskare och barnbibelförfattare.
Sörens böcker

Bibeläventyret; en interaktiv berättelseresa genom bibelns böcker för skolklasser

Powerpoint

Filmen

Hemsida

Kyrkopedagogik; ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt till visningar av kyrkorum

Hemsida

Bibeln i skolan; en lektionsplaneringsbank för lärare

Powerpoint

Hemsida

Barnens bästa bibel; en pedagogisk resurs i arbetet med att ta sig an bibelberättelser i klassrummet, med tillhörande lärarstöd.

Powerpoint

Hemsida

Material från 23 mars

Powerpoint Sofia Camnerin

Powerpoint Johnny Häger

  Diverse länkar från dagen:

  Material från 13 september

  Anna Enström och Anna Carlsson: Barn och ungas psykiska mående – en lägesrapport från skolan.
  (ladda ner PowerPoint)

  Kristian Niemi: Lär känna LGR 22 – en överblick över religionsämnet i nya läroplanen
  (ladda ner PDF)

  Elisabet Grönte: Trygga vuxna – en presentation av idé och arbetssätt
  (ladda ner PDF)