Från tidigare samlingar

 

Material

Här finns material från tidigare samlingar.

Material från 7 september 2023

Material från 13 september 2022

 • Anna Enström och Anna Carlsson: Barn och ungas psykiska mående – en lägesrapport från skolan.
  (ladda ner PowerPoint)
 • Kristian Niemi: Lär känna LGR 22 – en överblick över religionsämnet i nya läroplanen
  (ladda ner PDF)
 • Elisabet Grönte: Trygga vuxna – en presentation av idé och arbetssätt
  (ladda ner PDF)

Material från 23 mars 2022

Diverse länkar från dagen:

  Material från första samlingen 2022

  Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska Missionsrådet

  Länkar från föredraget:

  Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan Karlstads stift, bibelforskare och barnbibelförfattare.

  Bibeläventyret; en interaktiv berättelseresa genom bibelns böcker för skolklasser

  Kyrkopedagogik; ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt till visningar av kyrkorum

  Bibeln i skolan; en lektionsplaneringsbank för lärare

  Barnens bästa bibel; en pedagogisk resurs i arbetet med att ta sig an bibelberättelser i klassrummet, med tillhörande lärarstöd.