Från tidigare samlingar

 

Material

Här finns material från tidigare samlingar.

Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska Missionsrådet

Powerpoint

Länkar från föredraget:

 —

Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan Karlstads stift, bibelforskare och barnbibelförfattare.
Sörens böcker

 —

Bibeläventyret; en interaktiv berättelseresa genom bibelns böcker för skolklasser

Powerpoint

Filmen

Hemsida

Kyrkopedagogik; ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt till visningar av kyrkorum

Hemsida

Bibeln i skolan; en lektionsplaneringsbank för lärare

Powerpoint

Hemsida

Barnens bästa bibel; en pedagogisk resurs i arbetet med att ta sig an bibelberättelser i klassrummet, med tillhörande lärarstöd.

Powerpoint

Hemsida

Material från 23 mars och andra chansen publiceras här efter andra chansen.

Powerpoint Sofia Camnerin

Powerpoint Johnny Häger

    Diverse länkar från dagen: