SAVE THE DATE: 18 September 2024

Motiv, motivation och framgångsnycklar – inspiration och fördjupning kring kyrkans möte med skolan

SAVE THE DATE: 18 September 2024, 8:30-12:00
Digital konferens om samverkan mellan kyrka och skola
Vi har tagit inspiration av de förslag på innehåll som lämnades in i samband med förra årets konferens, och ser fram emot att låta programmet i september kretsa kring två teman.

Motiv och motivation 

Vilka är motiven bakom att vi söker samverkan med skola, och vad motiverar oss att sträva på? Motiv och motivation är viktiga drivkrafter både för de församlingar och samfund som är på väg att starta upp en samverkan, för dem som strävar på med god kraft, och för dem som står inför risken att behöva minska ned eller rent av avsluta samverkan av olika anledningar.

Framgångsnycklar

Under det här temat hämtar vi in nycklar till framgång med hjälp av röster från både församling och skola, med hjälp av goda exempel och med hjälp av varandra. Vi vill också ge chans till att fördjupa sig i konkreta material och metoder.
Planering pågår, och programmet kommer att läggas upp på hemsidan tillsammans med anmälningslänk i slutet av april. Gör ett streck i kalendern redan nu! 

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift