23 mars

Välkomna till kyrkan! – om temavandringar, samlingar och andra konkreta mötesplatser och metoder.

 När vi ses den 23 mars hjälps vi åt att sätta särskilt ljus på det rika, roliga och ibland också utmanande arbetet med att bjuda in skolklasser till påsk- och julvandringar och andra typer av kreativa samlingar och mötesplatser. Marina Andersson, som själv jobbar som ekumenisk skolpastor i Gränna och som ingår i planeringsgruppen för den här konferensserien kommer leda oss i detta, och vi får chans att höra om och inspireras av satsningar från några olika församlingar runt om i landet.

 

 Med oss denna förmiddag har vi också Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges kristna råd. Hon kommer att föreläsa med utgångspunkt i undersökningar som rådet gjort kring unga troendes förutsättningar och upplevelser av att vara troende i skolan.

 Vi får också tillfälle att lyssna till Johnny Häger, som är invald representant för skolväsendet i Svenska bibelsällskapets huvudmannaråd. Han jobbar till vardags på Skolverket med ämnesdidaktiska frågor, men kommer här medverka utifrån sitt engagemang i bibelsällskapet och då bland annat ge oss sin bild av skolvärldens perspektiv och syn på samverkan mellan kyrka och skola.

 Vi ser mycket fram mot denna dag. Känn att ni är varmt välkomna!

Program för dagen

9.00                  Välkomna!

9.10                  Sofia Camerin

9.45                  Kort bensträckare

9.50                  Johnny Häger

10.25                Rast 20 minuter

10.45                Marina Andersson

11.50                Avrundning

12.00                Slut

 23 mars 2022, 9-12

Anmälan till konferensen öppnar den 23 januari. Då hittar du anmälningslänken på den här sidan.

Alla som vill kommer kunna ansluta, vi har ingen övre gräns för antal deltagare.

Konferensen kommer att spelas in i sin helhet.

Kristina Stolare svarar gärna på era frågor om denna dag, och bistår med stöd i samband med anmälan om det behövs.

Andra chansen, 31 mars 2022, 9-12

 Vi vet att det är arrangemangstätt för oss alla. Därför erbjuder vi en andra chans att ta till sig av föreläsningar och inputs från vår ordinarie konferensdag, då i inspelad form. Marina Andersson och Kristina Stolare finns med som värdar för denna andra chans, vi ses i ett zoom-rum, och det ges tillfälle till delande för er som valt att ansluta.

Anmälan till andra chansen öppnar den 23 januari. Du hittar en egen anmälningslänk till detta extratillfälle här på sidan.

Alla som vill kommer kunna ansluta, vi har ingen övre gräns för antal deltagare.

Kristina Stolare svarar gärna på era frågor om denna andra chans, och bistår med stöd i samband med anmälan om det behövs.

Information och anmälan

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att mejlas ut till dig som anmält dig.

KOSTNAD: 200 kronor
Du anger faktureringsuppgifter i samband med anmälan.

ANMÄLAN: 

Ni kommer behöva registrera er som användare i bokningssystemet. Instruktionen för det kommer upp det första. I samband med att ni registrerar er går också er anmälan automatiskt igenom till konferensen, och ni ska få ett bekräftelsemejl på den mejl ni angett vid registrering.

Eventuella frågor kring anmälan ställer ni till
kristina.stolare@svenskakyrkan.se  /054-17 24 27

 VARMT VÄLKOMNA!

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift