11 november

Hur kan barnen få tillgång till
Bibelns berättelser?

Skolan har i uppdrag att förmedla kunskap om religion och om bibelns berättelser. Den kunskapen är omistlig för barnen, och en nyckel till förståelse inte bara av sig själva och varandra, men av hela vårt samhälles värdegrund och kultur.

 Här har kyrkan mycket att bidra med. Den här förmiddagen ägnar vi åt att se närmare på värdet av att barn får del av bibelns berättelser, och hur vi som kyrka kan bidra in i skolornas uppdrag att förmedla dem.

På programmet

Varför berätta bibelns berättelser för barn?

 Att ha tillgång till bibelns berättelser är att ha tillgång till en rad viktiga nycklar. Nycklar till förståelse av livet självt, av samhället vi lever i och kulturen vi omges av. När vi tittar närmare på dessa nycklar inser vi snart att de är omistliga, inte minst för barnen.

 Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan Karlstads stift, bibelforskare och barnbibelförfattare

Claiming space for faith; om rätten till tro

Att ha en tro, och att fritt få leva i den är ingen självklarhet, vare sig i ett internationellt perspektiv eller nära, i den svenska skolan. Med ökad kunskap om tro och religion minskar risken för fördomar och utsatthet. Svenska missionsrådet berättar om sitt globala arbete för religions – och övertygelsefrihet och vad denna grundläggande mänskliga rättighet egentligen innebär.

Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska Missionsrådet

Så här kan vi göra! – tips på fyra metoder

I korta nedslag presenteras fyra olika vägar in mot berättelserna och berättande i skolan. Några känner vi igen sedan länge, andra är precis i sin linda. En chans att lära känna och inspireras att använda sig av olika sätt att dela berättelserna.

  • Bibeläventyret; en interaktiv berättelseresa genom bibelns böcker för skolklasser
  • Kyrkopedagogik; ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt till visningar av kyrkorum
  • Bibeln i skolan; en lektionsplaneringsbank för lärare
  • Barnens bästa bibel; en pedagogisk resurs i arbetet med att ta sig an bibelberättelser i klassrummet, med tillhörande lärarstöd

Information och anmälan

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att mejlas ut till dig som anmält dig.

KOSTNAD: 200 kronor för första tillfället.
Du anger faktureringsuppgifter i samband med anmälan.

ANMÄLAN: 

Anmälningslänkarna är stängda. Men det finns chans att efteranmäla sig:  skicka ett mejl direkt till kristina.stolare@svenskakyrkan.se och ange att du vill vara med på konferensen, till vilken mejl zoomlänken ska skickas och dina/din församlings faktureringsuppgifter inkl ref. Varmt välkomna alltså, med en efteranmälan!

Ni kommer behöva registrera er som användare i bokningssystemet. Instruktionen för det kommer upp det första. I samband med att ni registrerar er går också er anmälan automatiskt igenom till konferensen, och ni ska få ett bekräftelsemejl på den mejl ni angett vid registrering.

Eventuella frågor kring anmälan ställer ni till
kristina.stolare@svenskakyrkan.se  /054-17 24 27

 VARMT VÄLKOMNA!

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift