13 september 2022

 Konferensserien Kyrka och skola möts avslutas med en fristående heldagskonferens i Karlstad den 13 september 2022 

Nu är programmet klart, och vi är redo att öppna för anmälan till en dag för inspiration och fördjupning kring den hjärtefråga som samverkan med skola är. Vi ser fram mot en dag i efterlängtat fysiskt möte, med varandra, med föreläsare och i workshops.  Hela tiden med goda chanser till nätverkande och utbyte av erfarenheter och goda tips alla deltagare emellan!  

Under förmiddagen låter vi två föreläsningar och en gemensam reflektions- och frågestund på temat barn och ungas psykiska hälsa ta plats i programmet. Det vi vill undersöka närmare är möjligheterna för kyrka och skola att tillsammans skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha det och må bra.  Efter lunch erbjuds det sedan två pass med valbara workshops med olika innehåll som vi hoppas ska täcka upp för olika behov och intressen. Samma seminarium erbjuds på bägge passen. Därefter samlas vi allihop igen för en avslutande gemensam input och sändningsmässa i domkyrkan.  

Vi ser fram mot en givande dag. Varmt välkommen med en anmälan! 

Hälsar Marina Andersson, Anders Göranzon, Mari Åhrström, Andreas Hultsten och Kristina Stolare i planeringsgruppen 

Om dagen i korthet

Dag: 13 september 2022 

Tid: 9.00-17.00 

Plats: Pingstkyrkan i Karlstad/Domkyrkan i Karlstad 

Kostnad: 700 kronor 

Mat: Frukostmacka, lunch och eftermiddagsfika ingår.  

Sista anmälan: måndag 5 september 

Avbokningspolicy: Avbokning senast måndag 5 september: ingen avgift debiteras. Avbokning efter 5 september: full avgift debiteras.  

Tillgänglighet: Vi kommer att inleda dagen i Pingstkyrkan, Fredsgatan 2 – mitt i centrala Karlstad med 100 meter till tågstationen, 200 meter till busstationen. På eftermiddagen förflyttar vi oss till Karlstads domkyrka, Västra kyrkogatan 5, en promenad på ca 900 meter genom centrum. Promenadvägarna är tillgänglighetsanpassade. Alla de lokaler vi är i är tillgänglighetsanpassade. Toalett finns i alla lokaler.  

Fysisk träff enbart: Vi väljer att hålla oss enbart till det fysiska mötet den här dagen. Ingen möjlighet alltså att delta digitalt eller ta del av de olika inslagen i efterhand. Däremot lägger vi upp de PPT som visa på hemsidan, liksom annat av intresse som tas upp under dagen.  

Program

09.00 Drop in. Mingel, kaffe och frukostmacka. Pingstkyrkan, Fredsgatan 2. 

09.45 Välkommen och andakt; Sam Wohlin, pastor och föreståndare för Pingstkyrkan i Karlstad 

10.00Gemensam input 1; Anna Carlsson och Anna Enström 

10.40 Bensträckare 

10.50Gemensam input 2; Marina Andersson och Torgny Wirén 

11.30Bensträckare 

11.40Gemensam reflektions- och frågestund. Förmiddagens föreläsare medverkar.  

12.10 Lunch. Serveras i Pingstkyrkan.  

13.10 Valbart seminarium, pass 1. I Pingstkyrkan/Karlstads domkyrka. 

13.55 Bensträckare och förflyttning 

14.15 Valbart seminarium pass 2. I Pingstkyrkan/Karlstads domkyrka. 

15.00 Långpaus med förflyttning och fika. I domkyrkans församlingssal, västra kyrkogatan 5.  

15.40 Gemensam input 3; Sören Dalevi. I domkyrkans församlingssal.  

16.15 Avslutande mässa. I domkyrkan.  

17.00 Slut  

Huvudtalare

Anna Enström och Anna Carlsson

Barn och ungas psykiska mående – en lägesrapport från skolan 

I skolan finns alla barn och unga. Där som ingen annan stans går det att läsa av hur barn och unga verkligen tycks ha det och må. Här delar Anna Carlsson, enhetschef för Karlstads kommuns centrala elevhälsa, med sig av en lägesrapport från skolan. Vilka tendenser ser skolans medarbetare i fråga om barnen och de ungas psykiska mående? Vilka utmaningar står skolorna inför i sitt förebyggande arbete, och i sitt möte med barn och ungas livssituationer och mående i ett direkt nu? Och hur ser skolan på samverkan med ideella aktörer inom sitt uppdrag att främja elevernas hälsa?  

Anna Enström, skolöverläkare i Karlstads kommun.

Anna Carlsson är avdelningschef för Karlstads kommuns centrala elevhälsa.  

Marina Andersson och Torgny Wirén

Att som kyrka vara en naturlig del av den svenska skolan 

Vad är viktigast att tänka på, och värna om för att bygga relationer och långsiktigt förtroende i samarbete mellan kyrkan och skolan. Hur kan kyrkan vara en aktiv aktör i den icke konventionella skolan? Hur kan vi som kyrka vara en resurs för skolhälsan? Ja, det kommer Marina Andersson och Torgny Wirén med sina många år av erfarenheter dela med sig av. Allt från Krisgruppsarbete, skolavslutningar, värdegrundsdagar till begravningar o vigslar av elever o personal. 

Marina Andersson är skolpastor och barnpastor i Gränna o Tranås. Hon är initiativtagare till materialet Leva Livet och nätverket Jesus till barnen. 

Torgny Wirén är föreläsare, författare, präst och skolpräst i Jönköping 

Sören Dalevi

Det är smashläge – och det är vi som har bollen 

Om hela generationer tappar bort kunskapen om de berättelser och traditioner som i århundraden format den samhällsgemenskap vi lever i. Om samma generationer samtidigt därmed också går miste om tillgången till de där livsviktiga livstolkande berättelserna som hjälper oss förstå själva tillvarons väsen. Vad blir det med allt då? Här delar Sören Dalevi med sig av sina reflektioner kring kyrkans viktiga uppgift att söka och vara i samverkan med skola, just för dessa generationers skull som riskerar gå miste om så mycket. Han menar att det är smashläge, alla de larmrapporter om stängda dörrar vi hör till trots. Och han menar att det är vi som har bollen!  

Sören Dalevi är biskop i Karlstads stift. Han är också författaren bakom Barnens bästa bibel, en barnbibel som de senaste två åren nått ut till många läsare inte minst i skolan. 

Valbara seminarium

Kyrkopedagogik – kreativa och sinnliga möten med kyrkorummet  

Vid detta seminarium ger kyrkopedagog Sandra Albertus oss tillfälle att lära känna kyrkopedagogiken som metod närmare. Metoden går ut på att skapa kreativa och inspirerande möten med kyrkorummet och alla dess inneboende symboler berättelser och budskap. Till domkyrkan i Karlstad kommer skolklasser från alla årskurser för att uppleva och upptäcka rummet genom att se, känna och lyssna. Sandra tar med er på en upplevelsebaserad presentation av metoden.  

Sandra Albertus är pedagog i Karlstad domkyrka och kyrkopedagog.  

Max 25 deltagare 

Provsmaka Bibeläventyret!

Andreas Hultsten och Margareta Elvén Olsson visar, berättar och svarar på frågor om den bibelberättarmetod som kommit att uppskattas av så många både skolor och församlingar och inte minst skolbarn. Biskop Åke Bonnier skriver om Bibeläventyret: ”Det är med stor glädje jag rekommenderar församlingarna att använda Bibeläventyret som ett verktyg för att öka skolelevers kunskap om de bibliska texterna. Bibeläventyret är en oerhört uppskattad metod som engagerar alla i klassrummet och är helt i enlighet med det som stipuleras i skolans läroplan.” 

Andreas Hultsten arbetar på Svenska Bibelsällskapet och är nationell ledare för Bibeläventyret.

Margareta Elvén Olsson arbetar i Norrstrands församling som förskollärare. 

Trygga Vuxna 

Elisabet Grönte, nyligen pensionerad speciallärare, berättar om arbetet med projektet ”Trygga vuxna” där vuxna finns på skolan för att stötta elever, både grupper och individuella. De som är med i projektet ska känna till skrivna och oskrivna regler, skriva på ett tysthetslöfte och ha lämnat in ett utdrag ur belastningsregistret. Projektet drivs i samverkan med Svenska kyrkan i Aneby. 

Elisabet Grönte har arbetat som speciallärare i Aneby och varit aktiv i projektet ”Trygga vuxna”.  

Om religionsämnet i skolan – lär känna Lgr22 

All kyrkans samverkan med skolan sker på skolans villkor; det är en given grundförutsättning.  Hösten 2022 träder den nya läroplanen Lgr22 i kraft, och därmed också delvis nya villkor som vi som kyrka behöver förhålla oss till. Här berättar Kristian Niemi om den nya läroplanen och vad som nu är formulerat kring framför allt religionsämnet specifikt. Seminariet avslutas med en modererad kortare gemensam reflektion kring vilka öppningar Lgr22 ger för kyrkan i fråga om att söka, och vara i samverkan med skolan. 

Kristian Niemi är legitimerad gymnasielärare i religion och filosofi, och har forskat och doktorerat i ämnesdidaktik, religion. Idag verksam som adjunkt i religionsvetenskap på Karlstads universitet.   

Att finnas för tonåringarna i deras verklighet: om samverkan med högstadium och gymnasium 

Torgny Wirén har en mångårig erfarenhet av att möta ungdomar på högstadier och gymnasier; att finnas för tonåringarna i deras verklighet. Här delar han med sig av dessa erfarenheter och sina tankar om värdet som ligger i en långsiktig samverkan med högstadiet och gymnasiet.  

Torgny Wirén är föreläsare, författare, präst och skolpräst i Jönköping 

Att göra en värdegrundsvandring med Harry Potter tema 

I Tranås kommun erbjuds upplevelser och vandringar av blandat slag för skolbarn i olika åldrar (Jul, – påsk, – kyrkohistorisk vandring). Här får vi chans att höra mer om kyrkans arbete i allmänhet, men även om en vandring med Harry Potter-tema i synnerhet; ett uppskattat tema och värdegrundsvandring som direkt bjuder in skolbarnen i en igenkänning och förväntan.  

Fredrik Hesselblom är fritidspedagog i Svenska kyrkan i Tranås och en av flera medarbetare som arbetar aktivt med skolsamverkan.  

Ni kommer behöva registrera er som användare i bokningssystemet. Instruktionen för det kommer upp det första. I samband med att ni registrerar er går också er anmälan automatiskt igenom till konferensen, och ni ska få ett bekräftelsemejl på den mejl ni angett vid registrering.

Eventuella frågor kring anmälan ställer ni till
kristina.stolare@svenskakyrkan.se  /054-17 24 27

 VARMT VÄLKOMNA!

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift