7 september
2023

Kyrka och gymnasium i samverkan  

– förutsättningar och möjligheter 

Nätverket Kyrka och skola möts bjuder den 7 september in till årets digitala fördjupningstillfälle. Den här gången sätter vi fokus på kyrkans samverkan med gymnasieskolan med den som alltid övergripande frågan som röd tråd: hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolan i deras uppdrag och undervisning? Och hur kan vi vara ett stöd för gymnasieeleverna? 

Med föredrag och delande av goda idéer och erfarenheter hoppas vi att förmiddagen ska ge ökad kunskap och inspiration till att söka upp eller kanske fördjupa kontakterna med gymnasieskolor runt om i landet. 

Varmt välkomna med en anmälan! 

Om dagen i korthet

Var: Vi träffas digitalt. Zoomlänk och praktisk information kommer att mejlas ut till dig som anmält dig på måndagen den 4 september. 

Kostnad: 250 kronor som faktureras i efterhand. 

Avbokningspolicy: Från fem veckor före arrangemanget är din anmälan bindande och du betalar full avgift om du uteblir. Kan sjukintyg lämnas faktureras du halva kursavgiften.

Sista anmälningsdag: söndag 3 september

Målgrupp: Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. 

Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet och Karlstads stift

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

På programmet

Hur har gymnasieungdomar det idag, och hur mår de?

Vilka är gymnasieelevers glädjeämnen och utmaningar i dag? Hur har de det, och hur mår de? Hur ser de på sin samtid och sin framtid, vad längtar de efter, vad oroar dem? Att lyssna in svaren på dessa frågor är en viktig start för oss som kyrka när vi funderar på hur vi skulle kunna bidra med positiv kraft i skolans möte med ungdomarna, på såväl skolans som ungdomarnas egna villkor.

Viktoria Laag är psykolog på elevhälsoenheten i Jönköpings kommun. Hon har nyligen gjort en kartläggning av tonåringars mående och berättar även om en färsk nationell undersökning om ungdomars hälsa.

Läroplanen för gymnasiet och kursplanen för religionsämnet – en översiktlig läsning och reflektion.

På vilka sätt kan kyrkan vara ett gott och relevant stöd för gymnasieskolan i dess möten med sina elever och sin strävan mot att uppnå målen så de formuleras i såväl läroplanen generellt som i kursplanen för religionsämnet specifikt? Ett första steg mot att få fatt svaret på den frågan är förstås att lära känna just dessa styrdokument och få en förståelse för förutsättningarna så de formuleras där. Karin Flensner leder oss i en översiktlig läsning och reflektion kring gymnasieskolans uppdrag och mål.

Karin Flensner är Universitetslektor på Högskolan Väst och forskar inom utbildningsvetenskap och pedagogik.

Kristna skolgrupper på gymnasiet

Det finns kristna skolgrupper på många gymnasieskolor runt om i landet. Grupper där unga kristna får chans till gemensamt utforskande och växande i tro, och där de får stöd av varandra i en vardag där den kristna tron inte sällan ifrågasätts av omgivningen. De kristna skolgrupperna är dessutom ett positivt bidrag in i skolans stora gemenskap; de bär på evangelium rakt in många unga människors vardag och kan göra skillnad inte bara som uttalat kristna men som uttalat medmänskliga.

Vi lyssnar till representanter för kristna skolgrupper och reflekterar kring hur vi som kyrka kan vara ett stöd för verksamheten. En av dem är Andreas Häger, ledare för Ny Generation, en organisation som stödjer många kristna skolgrupper.

Andreas kommer att samtala med Noa Edwardsson som är vice förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga och som själv har varit med i en kristen skolgrupp.

Samverkan kring värdegrundsfrågor – goda exempel

Samverkan mellan kyrka och gymnasium handlar inte sällan om gemensamma satsningar kring frågor som har med värdegrund att göra utifrån olika perspektiv. Här får vi ta del av några goda exempel på sådan samverkan, som inspiration in i våra egna sammanhang. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: söndag 3 september

Målgrupp: Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. 

Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet och Karlstads stift

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

Eventuella frågor kring anmälan ställer ni till
kristina.stolare@svenskakyrkan.se  /054-17 24 27

 VARMT VÄLKOMNA!

Ni kommer behöva registrera er som användare i bokningssystemet. Instruktionen för det kommer upp det första. I samband med att ni registrerar er går också er anmälan automatiskt igenom till konferensen, och ni ska få ett bekräftelsemejl på den mejl ni angett vid registrering.

 VARMT VÄLKOMNA!

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift